Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Arbetsterapi inom allmänpsykiatri, Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Arbetsterapeutiska insatser inom öppenvård

Arbetsterapeuter utreder aktivitetsförmåga och ger insatser inom områdena personlig vård, social situation, hemsituation, arbete/sysselsättning samt fritid. Vid insatserna tar man även hänsyn till patientens omgivningsmiljö.

Utredningen sker oftast på mottagningen genom samtal och standardiserade bedömningsinstrument men kan med fördel göras i patientens hemmiljö. Därefter görs åtgärdsplan utifrån vad som framkommit unde utredningen. Dessa åtgärde kan t.ex. vara:

  • hjälp med att strukturera patientens vardag
  • kontakt med myndigheter för kommunala insatser
  • träning i och samtal för att klara ADL-situationer
  • insatser kopplade till arbets-/arbetsträningsplats
  • utprovning av kognitiva hjälpmedel
  • stödsamtal/strategier med inriktning på patientens sociala situation och aktivitetsutförande i vardagen

På öppenvårdsmottagningen Team 1 och 2 finns tre arbetsterapeuter, på 90 %, 75 % och 40 % På mottagningen Team 3 finns tillgång arbetsterapeutisk kompetens på 100 %. Team 4 har arbetsterapeut på 80 %.

Vid behov av ytterligare utrednings- och rehabiliteringsinsatser kan mottagningarna remittera patienter till Psykiatriska arbetsterapienheten, PaR.

Arbetsterapeutiska insatser inom slutenvård

På de allmännpsykiatriska avdelningarna F och H deltar arbetsterapeut från Psykiatriska rehabiliteringsenheten, PaR, 1 - 2 gånger/vecka i behandlingskonferens. Patienter med behov av arbetsterapeutiska insatser aktualiseras. Insatser kan vara ADL-utredningar inom personlig vård, boende, arbete/sysselsättning och fritid. Det kan också handla om att bedöma behov av kognitiva hjälpmedel. Psykiatriska rehabiliteringsenheten utför även aktivitetsbaserade arbetsförmågeutredningar. Dessa kan vara ett komplement till Försäkringskassans blankett 7263 "Läkarintyg".

 

 

Kontakt

Team 1 och 2 (fd PCV)
036-32 32 48
036-32 32 83

Team 3 (fd.Huskvarna)

Team 4 (fd Råslätt)
036-32 37 70

 

Uppdaterad: 2017-03-21
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik