Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Arbetsterapeutisk bedömning av Djupa, Bakre och främre funktioner -DBF

Arbetsterapeutisk praktisk bedömningen av kognitiva funktioner som är lämplig att använda vid utredning av förvärvad hjärnskada och demens.

DBF” - bedömningen utgår från Lurias lokalisationsteori 
samt Katarina Nordin Carlehälls ”Sammanställning av kognitiva komponenter och syftar till att arbetsterapeuten med stor säkerhet skall kunna identifiera och beskriva kognitiva 
dysfunktioner, vilket är grundläggande för att utvärdera individens aktivitetsförmåga och kognitiv rehabiliteringen.
Bedömningen har validitets- och reliabilitetstestats i pilotstudie samt i studie bestående av 64 personer med förvärvade hjärnskador och demens. Tio friska personer har utgjort kontrollgrupp. Resultatjämförelse har skett med AMPS, Bergers skattningsskala, Mini Mental Status, datortomografiundersökning samt med klinisk bedömning.
 Vill du använda ”DBF” skall du ha gått Katarina Nordin Carlehälls eller Gunnel Erikssons ”Grundkurs i kognitiv rehabilitering” eller Ersta & Sköndals veckokurs i neuropsykologi för arbetsterapeuter.

Tag gärna kontakt för vidare information.

 

Adress för information och beställning

Samrehab Värnamo Sjukhus
331 85 Värnamo

Ing-Britt Häger

Uppdaterad: 2015-07-02
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik