Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Rehabiliteringscentrum

Rehabiliteringscentrum består av 11 områden med en verksamhetschef, 10 områdeschefer och cirka 250 medarbetare. I Jönköping finns fem områden, tre med specialisering mot medicinsk vård och två mot kirurgisk vård. I Värnamo respektive Höglandet finns tre områden, en mot vardera medicinsk, kirurgisk och psykiatrisk vård. Samtliga områden har tvärprofessionell sammansättning. Arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, logopeder, undersköterskor, vårdadministratörer, psykologer ingår i områden efter behov i patientens process. Varje område ska samarbeta och utvecklas tillsammans över länet och med respektive verksamhetsområde. Se organisationsmodell: http://intra.rjl.se/info_files/infosida110804/Organisationstrad_rehabcentrum.pdf

Uppdaterad: 2017-11-01
Astrid Nordvall Persson, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik