Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Rehabiliteringscentrum Region Jönköpings Län

Arbetsterapeuternas ansvararsområde är avdelningar och mottagningar inom barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri.

Huvudsakliga arbetsuppgifter inom samtliga kliniker är utredning och interventioner av aktivitetsförmåga inom personlig vård, boende, fritid och arbete/studier samt utprovning av kognitiva hjälpmedel.  

Genom arbetsterapi tränas färdigheter för att öka, balansera, bibehålla eller återfå förlorad funktions- och aktivitetsförmåga. Syftet med arbetsterapi är att i ett tidigt skede bedöma funktioner/färdigheter, rehabiliteringsbehov samt påbörja rehabilitering för att patienten ska kunna leva ett bra vardagligt liv utifrån dennes önskemål och behov.

Vi har ett nära samarbete med arbetsterapeuter inom primärvård och kommun som har fortsatt ansvar för rehabiliteringen. Samarbete sker även med andra rehabiliteringsaktörer.

Studenthandledning och nära kontakt med Hälsohögskolan gällande verksamhetsförlagd utbildning ingår i dagliga verksamheten.

 

Kontakt

Karolina Elmblad
Områdeschef, psykiatri
Rehabiliteringscentrum

010- 244 7835

Tinno Lomstad
Enhetschef
Psykiatriska rehabiliteringsenheten
Psykiatriska kliniken, Jönköping

010-242 1480

Uppdaterad: 2017-06-26
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik