Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Rehabmedicin Länssjukhuset Ryhov

Till kliniken kommer personer som är i yrkesverksam ålder som bedöms behöva intensiv rehabilitering av ett helt team efter neurologisk sjukdom eller skada eller har smärtproblematik. Arbetsterapeuten arbetar i interdisciplinärt team, i nära samarbete med flera andra yrkesgrupper, pat. och deras närstående. Åtgärderna riktas mot att individen ska komma tillbaka till de aktiviteter han/hon vill och behöver göra i sitt dagliga liv. En rehabplan med mål för rehabiliteringen upprättas i samråd mellan personen i fråga och teamet.

Rehabiliteringen kan genomföras dagligen, under en begränsad tidperiod från några veckor upp till ett år beroende på behovet. Träningen sker främst på kliniken och i närmiljön, men också i hemmet och på arbetsplatsen. Anhöriga erbjuds att aktivt deltaga. Under rehabiliteringsperioden sker samverkan med andra rehabiliteringsaktörer i samhället, t ex kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling och arbetsgivare.

Uppdaterad: 2015-07-02
Annika Magnusson, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik