Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Arbetsterapi på Habiliteringscentrum

Vision

Habiliteringscentrum skall stödja barn ungdomar och vuxna till full delaktighet i samhället.

Habiliteringscentrum har hela länet som upptagningsområde . Vi arbetar i team som är placerade i Eksjö, Jönköping och Värnamo. I teamen ingår arbetsterapeut, dietist, sjuksköterska, logoped, läkare, kurator, pedagog, psykolog och sjukgymnast.

Barn och ungdomshabiliteringen

Vi arbetar i tvärprofessionella team tillsammans med barnet/ungdomen och dess familj.

De barn och ungdomar vi kommer i kontakt med har till följd av rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, autism, grava språkstörningar och/eller utvecklingsneurologiska funktionshinder(ADHD och DCD), behov av habilitering.

De flesta av oss jobbar i team med geografisk indelning med barn och ungdomar 0-20 år. Teamet i Jönköping har valt att arbeta med barn respektive ungdomsteam.

Vi upplever att vårt arbete är oerhört skiftande beroende på de olika behov barnen och ungdomarna har. Våra insatser sker i barnets/ungdomens olika miljöer såsom hem, förskola, skola. Den kan även ske på habiliteringscentrum eller hjälpmedelscentral.

Den arbetsterapeutiska behandlingen kan till exempel innehålla: Träning i det dagliga livets aktiviteter, finmotorisk bedömning och träning samt utprovning av hjälpmedel. Vi bedömer om det finns behov av anpassning av bostaden eller förskola/skolmiljön. 

Vuxenhabiliteringen

Vi erbjuder habilitering och rehabilitering, individuellt eller i grupp, för personer med funktionshindren intellektuell funktionsnedsättning, autism, medfödda rörelsehinder och/eller betydande och bestående funktionshinder efter förvärvad hjärnskada.

Arbetsterapeuterna arbetar för att brukaren ska bli så självständig som möjligt i det dagliga livets aktiviteter. Insatserna kan gälla utprovning av hjälpmedel, utredning och intyg vid bostadsanpassning, ADL-utredning/träning, handledning samt finmotorisk bedömning och träning. Vi anordnar temadagar och utbildningar för brukare, anhöriga och personal.

Den arbetsterapeutiska behandlingen kan ske i de miljöer där brukaren befinner sig i sin vardag såsom hemmet, skola, arbetsplats/daglig verksamhet. Behandling/utprovning kan även ges på Habiliteringscentrum eller på Hjälpmedelcentralen.

Planer för habiliteringsinsatser upprättas tillsammans med brukare, anhöriga och/eller personliga assistenter. Brukarens delaktighet och ansvar i behandlingen är viktig. Planerna följs upp och revideras minst en gång per år.

Kontakt

Barn- och ungdomshabiliteringen

Eksjö
0381-33 73 00
Jönköping
036-32 43 50
Värnamo
010-244 79 00

Vuxenhabiliteringen

Eksjö
0381-33 73 00
Jönköping
036-32 43 00
Värnamo
010-244 79 00

Uppdaterad: 2017-04-11
Annika Magnusson, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik