Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Vision

Att vara ett föredöme inom rehabiliteringsmedicin.
För att nå visionen arbetar vi mot de övergripande målen:

  • Nöjda patienter
  • Effektiva processer med ständig utveckling
  • Engagerade medarbetare med hög kompetens
  • Ekonomi i balans

Vårt motto Alltid vårt bästa för dig!

Verksamhetsidé och del i helheten

Att erbjuda rehabiliteringsmedicin till personer med förvärvad funktionsnedsättning och aktivitetshinder, som orsakar försämrade möjligheter till delaktighet. Genom hög kompetens och interdisciplinära åtgärder skapas förutsättningar för god livskvalitet och optimal delaktighet.

Etisk värdegrund

Vi ser människan som en helhet, där kropp, själ och ande samverkar och påverkar varandra.

Vi ser också människan som del i en större helhet, med relationer, omgivning och miljö, som man påverkar och påverkas av.

Den viktigaste resursen i rehabiliteringen är patienten själv - vi vill hjälpa patienten att ta vara på sina möjligheter. Tillsammans kommer vi överens om bästa sättet att nå positiva resultat.

Vi vill att verksamheten ska präglas av ett öppet, positivt och effektivt arbetsklimat,
där nyckelord som empati och integritet gentemot patienterna framhävs.

Interdisciplinärt teamarbete

Arbetsterapeuten är en av medlemmarna i det interdisciplinära teamet och har ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper, patient och närstående. En individuell rehabiliteringsplan med mål för rehabiliteringen upprättas i samråd mellan patienten och övriga teamet. Rehabiliteringens längd planeras utifrån patientens behov. Träningen sker främst på kliniken och i närmiljön, men också i hemmet och på arbetsplatsen. Anhöriga erbjuds att delta aktivt. Under rehabiliteringsperioden sker samverkan med andra rehabiliteringsaktörer i samhället, t ex kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling och arbetsgivare.

Kontakt

Reception
036-32 26 05

Uppdaterad: 2014-09-01
Annika Magnusson, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik