Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Neuropsykiatriska teamet (NPT)

NPT utreder vuxna personer där det finns misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom Aspegers syndrom, AD/HD samt Tourettes syndrom.

Uppdraget inkluderar även informationsspridning, konsultation samt stöd till personal och anhöriga (ofta via LSS).

Teamet består av läkare, psykolog och 2 arbetsterapeuter, 100 respektive 75 %. Arbetsterapeuternas uppgift under utredningen är bl.a. att kartlägga och bedöma ADL-förmåga samt ge förslag till rehabilitering.

 

Uppdaterad: 2016-10-03
Annika Magnusson, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik