Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Verksamhetsområde Kirurgi, Rehabiliteringscentrum Region Jönköpings län

Arbetsterapeuterna ansvararsområde är avdelningar och mottagningar inom kliniker där kirugi, kvinnokliniken, intensivvårdsavdelningen, ortopedi onkologi, urologi, ingår.

Huvudsakliga arbetsuppgifter inom samtliga kliniker är utredning, vårdplanering, träning av aktivitetsproblem, ergonomisk rådgivning, utprovning av hjälpmedel efter skada, sjukdom eller operation.

På ortopedmottagningen sker avgipsning, bedömning och träning efter skada och/eller operation i hand/arm samt tillverkning och utprovning av ortoser.

Vi har ett nära samarbete med arbetsterapeuter inom primärvård och kommun som kan följa upp och/eller fortsätta rehabiliteringen.

Samarbete sker även med andra arbetsterapeuter inom och utanför sjukvården samt med Hälsohögskolan.

Kontakt

Uppdaterad: 2017-04-26
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik