Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Rehabiliteringskliniken, neurologisk avd, Höglandssjukhuset Nässjö

Avdelningen är länsresurs för rehabilitering av personer med MS och andra kroniska neurologiska sjukdomar.

Avdelningens vision: Livskvalitet för kroniskt neurologiskt sjuka i vårt län.

Målet med träningen är att förbättra och öka alternativt bibehålla den fysiska och psykiska funktionsnivån, aktivitetsförmågan, och patientens delaktighet i samhället.

Arbetsterapeut och arbetsterapibiträde ingår i teamet, liksom läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, kurator och undersköterska. Vi ser patientens delaktighet som mycket viktig för vårt arbete. En individuell rehabiliteringsplan upprättas gemensamt av patienten och teamet.

Arbetsterapin fokuserar på aktivitetsutförandet, med resurser och problem i relation till detta.

Träningen sker ff a på kliniken och i dess närmiljö. Förutom träning på arbetsterapi, sjukgymnastik och avdelningen är den sociala gemenskapen viktig för våra patienter.

Möjligheten att umgås med personer i samma situation, och utbyta erfarenheter är viktig.

Vi betonar även vikten av att växla arbete och träning med vila, och uppmuntrar även att detta efterlevs på vår avdelning. Vi vill skapa en trevlig miljö och atmosfär för våra patienter, med möjlighet för såväl träning som rekreation och avkoppling.

Enligt ett rullande schema erbjuds våra patienter information om MS via vår MS-skola, där teamets medlemmar föreläser utifrån respektiver profession.

I vårt vilorum erbjuds patienterna avslappning i musikbädd.

Avdelningen har flera utbildade massörer för taktil massage.

Kontakt

 Enhetschef
0380-55 30 75

Neurologisk avd
0380-55 30 65

Uppdaterad: 2016-10-03
Anna Wetterholt, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik