Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Verksamhetsområde Medicin, Rehabiliteringscentrum Region Jönköpings län

Arbetsterapeuterna ansvararsområde är avdelningar och mottagningar inom medicin, infektion, geriatrik reumatologi samt barnmedicin.

Huvudsakliga arbetsuppgifter inom samtliga kliniker är utredning av aktivitetsförmåga inom personlig vård, förflyttning, boende, fritid och arbete, vårdplanering, ergonomisk rådgivning, trafikmedicin, utprovning av hjälpmedel.  
Genom arbetsterapi tränas färdigheter för att bibehålla eller återfå förlorad aktivitetsförmåga. Syftet med arbetsterapi är att i ett tidigt skede bedöma funktioner/färdigheter, rehabiliteringsbehov samt påbörja rehabilitering.

Vi har ett nära samarbete med arbetsterapeuter inom primärvård och kommun som har fortsatt ansvar för rehabiliteringen. Samarbete sker även med andra rehabiliteringsaktörer.

Studenterhandledning och nära kontakt med Hälsohögskolan gällande verksamhetsförlagd utbildning ingår i dagliga verksamheten.

Kontakt

Höglandssjukhuset

Mimi Kasseberg

Länssjukhuset Ryhov

Ylva Medén
ylva.meden@rjl.se

Värnamo Sjukhus
Vakant

 

 

Uppdaterad: 2017-07-12
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik