Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Projekt och uppsatser inom arbetsterapi

Kartläggning och sammanställning av utvecklingsarbeten Landstinget i Jönköpings län.

Vill du veta mer - kontakta författaren till uppsatsen.

Uppsatser:

Titel/Författare/Telefon/År

 • Överensstämmer resultat av instrumentet NorSDSA med teamets bedömning angående lämplighet att köra bil efter förvärvad hjärnskada? (nytt fönster) Elisabet Toorell 036-32 14 69. Klart 2011.
 • Erfarenheter av aktivitetsbalans vid långvarig smärta hos individer med etniskt ursprung från Bosnien & Hercegovina. Ingeborg Fogelberg, 0393-40594. Klart 2010.
 • Upplevelse av delaktighet och meningsfullhet i arbetsterapeutisk målformulering och intervention. Katarina Allgurin, Eva-Marie Lundin, 0370-697850. Klart 2010.
 • Samband mellan DBF och NorSDSA. Maria Bergström, 0370-697850. Klart 2010.
 • Jämförelse av bedömningsresultaten, mellan Nordic Stroke Driver Screening Assessmenat och Trail Making Test-B hos äldre individer med stroke. Maj Johansson 0370-697850.
  Klart 2009.
 • Vietnameser, aktivitet och smärta - Kulturellt perspektiv med fokus på arbetsterapi. Ulrica Nilsson, 0370-698515. Klart 2008.
 • Jämförelse av resultaten på Nordic Stroke Driver Screening Assessment mellan äldre friska individer och äldre individer med stroke. Gisela Jägsander, 0381-356 82, och Susanne Lindquist. Klart 2008.
 • Att vara lärande patient i en vårdkedja – en kvalitativ studie om höftplastikpatienters uppfattningar av sitt lärande i vårdkedjan. D-uppsats. Marlene Alfenek, tel. 036-326368. Klar 2007.
 • Parkinson´s disease and driver rehabilitation. Elsbeth Stacke, 0370-697850. Klart 2007.
 • Biståndshandläggares uppfattningar om samarbetet med arbetsterapeuter och arbetsterapeutiska problemområden vid rehabilitering av äldre i ordinärt boende, Charlotte Lagerberg, 036 - 323827. Klart 2007.
 • Kartläggning av arbetsterapeutiska åtgärder i projektet "Förebyggande hembesök hos äldre". Lena Jönsson, 036 - 321146. Klart 2006.
 • RÄV - Resurser för äldre på väster, utvärdering av aktivitetsförmåga. Helene Ekroth, Ulrika Stefansson, 036 – 325476. Klart 2004.

  Tidigare gjorda uppsatser (nytt fönster)
 • Utvärderingsarbeten:

  Titel/Författare/Telefon/År 

  • Utvärdering av patienternas målsättning i Hemrehabilitering. Ylva Medén, 036- 322549. Klart 2003.
  • Tremånaders uppföljning av strokepatienter. Elsbeth Stacke, 0370 – 697662. Klart 2003.

   Tidigare gjorda arbeten (nytt fönster)

  Projekt:

  Titel/Projektledare/Deltagare/Telefon/År 

  • Rehabiliteringsalternativ för yngre psykiskt funktionshindrande- bosatta i Jönköpings kommun(pdf, nytt fönster) Sara Thil och Malin Forsén. Slutfört 2006.
  • TIM -Rehabiltering på Höglandet. Projekt  samverkan/flöde kopplat till Esther. Tvärprofessionellt. Sofi Fristedt, 0380-55 30 75. Pågående.
  • PÄR - projekt äldre rehabilitering, tvärprofessionellt teamarbete primärvård/kommun Jönköping, område söder.  Ewa Timén, 036 - 362762, avslutat.
  • Skönlitterär gestaltning i lärandeprocessen för studenter under praktik. Astrid Nordwall Persson 0381-356 81. Pågående 2005.
  • Eu-mål 3: Kompetensutveckling inom Samrehab. Kontaktperson: Monica Berg 0370-697851. Slutförd 2005.
  • Kartläggning av rehabiliteringen i Jönköpings län/Luppen/Representation från slutenvård, primärvård och kommun och de tre länsdelarna (se publikation Arbetsrapport 2004:5 "Rehabilitera mera")http://www.luppen.nu/.

   Tidigare projekt (nytt fönster)

  Övrigt

  Titel/Författare/Telefon/År

  • PRG – Hand, tvärprofessionellt processarbete. Mari Bergeling, 036 - 323477. Pågående 2005.
  • RÄV – Resurser äldre väster - tvärprofessionellt teamarbete primärvård/kommun. Kontaktperson: Helene Ekroth, 036 – 325476. Avslutat.
  • Basåttagande - vårdkedjan. Sofie Toll mfl. 0382-15920. Klart 2002.
  • Arbetsterapeutens roll i demensteam. Britt-Marie Andersson, 0370-698875. Klart 2001.

Kontaktpersoner

Höglandet

Vakant

Jönköping

Yvonne Londos

 

Värnamo sjukvårdsområde

Vakant

 

Uppdaterad: 2017-06-14
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik