Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Antal patienter med maskinellt dosdispenserade läkemedel

Månadsvis uppdatering av antal patienter i Region Jönköpings län som har maskinellt dosdispenserade läkemedel. 
Redovisas som pivotdiagram. Data hämtas från patienter registrerade i ordinationsverktyget Pascal

Pivotdiagram

Ansvarig

Lars Abrahamsson
Utredare
010-242 42 26

 

 

 

Uppdaterad: 2017-06-12
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion