Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Kontaktperson

vakant
Värnamo sjukhus

Uppdaterad: 2016-09-22
Pia Johansson, Medicin gemensamt, Medicinsk vård