Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Meddix

Meddix är ett webbaserat IT-stöd för samordnad vårdplanering mellan Landstingets slutenvård, Bra Liv, privata vårdgivare och länets 13 kommuner samt Ydre kommun. Systemet ger en god överblick av status i ett vårdplaneringsärende. Statistik, rapporter och historik är möjligt att få fram från systemet.

En användargrupp med representanter från Landstinget och alla kommuner finns och har möten två gånger/år.

Användarhandledning

Lokala anpassningar

Reservrutiner

Reservrutiner vid systemavbrott i Meddix

Deltagare Meddix användargrupp

Meddix användargrupp

Felanmälan/Teknisk support

Telefon 010-241 41 41

Systemägare Meddix

Victoria Allard

Uppdaterad: 2016-09-22
Anna-Lena Jönsson, Geriatriska kliniken Jkp, Medicinsk vård