Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Ansvariga

Höglandssjukhuset
vakant

Länssjukhuset Ryhov
Anette Abrahamsson

Värnamo sjukhus

Dzenata Brandic

 

 

Uppdaterad: 2017-06-19
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion