Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

Läkemedel i vårdens övergångar

Instruktion för läkemedelshantering vid överflyttningar av patienter mellan ordinärt eller särskilt boende och länets tre sjukhus.

Handläggning ordinärt eller särskilt boende

  • Då sjuksköterska eller annan vårdpersonal sänder patient till sjukhus ansvarar vårdpersonalen för att aktuell läkemedelslista eller dosrecept, inklusive aktuella insulindoser, medföljer patienten.
  • Om patienten medger ska alla patientens läkemedel skickas med till sjukhuset.

Handläggning på sjukhus

  • För patienter med ApoDos, se länk  Apodos på sjukhus (nytt fönster)
  • Patienten tillfrågas om hon/han accepterar att använda sina egna läkemedel under vårdtillfället. Tänk på att läkemedlen är patientens egendom. Medgivandet dokumenteras i patientens journal och gäller för aktuellt vårdtillfälle.

Handläggning vid utskrivning från sjukhus

  • Förbered om möjligt dagen före hemgång.
  • Vid läkemedelsförändringar ansvarar utskrivande läkare för att ordinationsändringar görs på dosrecept eller aktuell läkemedelslista.
  • För patienter med ApoDos, se länk Apodos på sjukhus (nytt fönster)
  • Utskrivande sjuksköterska ansvarar för att patienten får med sig läkemedel hem för minst 2 vardagar. Detta kan göras genom att sjuksköterskan delar upp läkemedel i Dosett/läkemedelspåsar, beställer ApoDos-påsar/brickor till avdelningen eller förbereder patient eller anhöriga på att ha pengar till eventuella recept och ordnar med att patient, anhöriga eller avdelningspersonal hämtar ut läkemedlen på apoteket före hemgång.
  • Utskrivande sjuksköterska tar kontakt med mottagande sjuksköterska, vardagar (8-16) se externwebben Samverkansrutiner/Kontakt och rapporterar vad som bestämts gällande läkemedel.
  • Daterat, aktuellt dosrecept/medicinlista, inklusive aktuella insulindoser, samt ApoDospåsar och eventuella övriga egna läkemedel skall medfölja patienten vid hemgång.

Ansvariga

Anette Abrahamssom
chefsjuksköterska

036-32 20 06

Thomas Axén
medicinskt ansvarig sjuksköterska

036-10 25 36

vakant
Värnamo sjukhus

vakant
Höglandsjukhuset


Malin Holmqvist
apotekare

036-32 52 24

Uppdaterad: 2017-01-26
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion