Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

Läkemedel i vårdens övergångar

Instruktion för läkemedelshantering vid överflyttningar av patienter mellan ordinärt eller särskilt boende och länets tre sjukhus.

Handläggning ordinärt eller särskilt boende

  • Då sjuksköterska eller annan vårdpersonal sänder patient till sjukhus ansvarar vårdpersonalen för att aktuell läkemedelslista eller dosrecept, inklusive aktuella insulindoser, medföljer patienten.
  • Om patienten medger ska alla patientens läkemedel skickas med till sjukhuset.

Handläggning på sjukhus

  • För patienter med ApoDos, se länk  Apodos på sjukhus (nytt fönster)
  • Patienten tillfrågas om hon/han accepterar att använda sina egna läkemedel under vårdtillfället. Tänk på att läkemedlen är patientens egendom. Medgivandet dokumenteras i patientens journal och gäller för aktuellt vårdtillfälle.

Handläggning vid utskrivning från sjukhus

  • Förbered om möjligt dagen före hemgång.
  • Vid läkemedelsförändringar ansvarar utskrivande läkare för att ordinationsändringar görs på dosrecept eller aktuell läkemedelslista.
  • För patienter med ApoDos, se länk Apodos på sjukhus (nytt fönster)
  • Utskrivande sjuksköterska ansvarar för att patienten får med sig läkemedel hem för minst 2 vardagar. Detta kan göras genom att sjuksköterskan delar upp läkemedel i Dosett/läkemedelspåsar, beställer ApoDos-påsar/brickor till avdelningen eller förbereder patient eller anhöriga på att ha pengar till eventuella recept och ordnar med att patient, anhöriga eller avdelningspersonal hämtar ut läkemedlen på apoteket före hemgång.
  • Utskrivande sjuksköterska tar kontakt med mottagande sjuksköterska, vardagar (8-16) se externwebben Samverkansrutiner/Kontakt och rapporterar vad som bestämts gällande läkemedel.
  • Daterat, aktuellt dosrecept/medicinlista, inklusive aktuella insulindoser, samt ApoDospåsar och eventuella övriga egna läkemedel skall medfölja patienten vid hemgång.

 

Ansvariga

Länssjukhuset Ryhov

Anette Abrahamsson
chefsjuksköterska

010 242 20 06


Värnamo sjukhus

Dzenata Brandic 
chefsjuksköterska
 
010-244 70 27  

Höglandsjukhuset

Annika Fransson
chefsjuksköterska

010- 243 50 30

MAS gruppen

Thomas Axén
medicinskt ansvarig sjuksköterska

036-10 25 36

Sjukhusapoteket

Malin Holmqvist
klinisk apotekare

010-242 52 24

Uppdaterad: 2017-10-05
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion