Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Gemensam psykiatrisamverkan (GPS) - deltagare

Anna Svensson, sektionschef, Arbetsförmedlingen
Klas Rydell, områdeschef, Försäkringskassan
Johan Björk, t.f. bitr verksamhetschef, Psykiatriska kliniken
Iréne Henningsson Hård, sektionschef, Psykiatriska kliniken
Ulf Rogberg,  vårdutvecklare, Psykiatriska kliniken
Per-Erik Samuelsson, områdeschef, Jönköpings kommun
Maria Frank, områdeschef, Jönköpings kommun
Lars Bergstrand, områdeschef, Jönköpings kommun
Barbro Thunberg, myndighetschef, Jönköpings kommun
Mikaela Johansson, MAS, Jönköpings kommun
Thomas Teike, utvecklingsledare, Jönköpings kommun
Annika Utterberg,  enhetsschef, Mullsjö kommun
Inger  Wikström, enhetschef, Habo kommun

Adjungerade:

Primärvård
För speciella frågeställningar övriga funktioner från parterna

Arbetsutskott  (GPS:au) och kontaktväg

Johan Björk, t.f. bitr verksamhetschef, Psykiatriska kliniken

Per-Erik Samuelsson, områdeschef, Jönköpings kommun
per-eric.samuelsson@jonkoping.se

Annika Utterberg, enhetsschef, Mullsjö kommun

Inger Wikström, enhetschef, Habo kommun
inger.wikstrom@habokommun.se

Ulf Rogberg, vårdutvecklare, Psykiatriska kliniken

Iréne Henningsson Hård, Psykiatriska kliniken

Thomas Teike, utvecklingsledarer, Jönköpings kommun
thomas.teike@jonkoping.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig

Peter Svärd
t.f. verksamhetschef
psykiatriska kliniken

Mer information

Uppdaterad: 2018-01-11
Carina Jakobsson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik