Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Gemensam psykiatrisamverkan (GPS) - deltagare

Anna Svensson, sektionschef, Arbetsförmedlingen
Klas Rydell, områdeschef, Försäkringskassan
Peter Svärd, biträdande verksamhetschef, Psykiatriska kliniken
Iréne Hård, sektionschef, Psykiatriska kliniken
Ulf Rogberg,  vårdutvecklare, Psykiatriska kliniken
Per-Erik Samuelsson, områdeschef, Jönköpings kommun
Maria Frank, områdeschef, Jönköpings kommun
Annelie Hallberg, områdeschef, Jönköpings kommun
Barbro Thunberg, myndighetschef, Jönköpings kommun
Ann-Sofie Lundström, MAS, Jönköpings kommun
Thomas Teike, utvecklingsledare, Jönköpings kommun
Ingalill Hafström,  programområdeschef, Mullsjö kommun
Inger  Wikström, enhetschef, Habo kommun

Adjungerade:

Primärvård
För speciella frågeställningar övriga funktioner från parterna

Arbetsutskott  (GPS:au) och kontaktväg

Peter Svärd, biträdande verksamhetschef, Psykiatriska kliniken

Per-Erik Samuelsson, områdeschef, Jönköpings kommun
per-eric.samuelsson@jonkoping.se

Ingalill Hafström, programområdeschef, Mullsjö kommun
ingalill.hafstrom@mullsjo.se

Inger Wikström, enhetschef, Habo kommun
inger.wikstrom@habokommun.se

Ulf Rogberg, vårdutvecklare, Psykiatriska kliniken

Thomas Teike, utvecklingsledarer, Jönköpings kommun
thomas.teike@jonkoping.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig

Marie Proczkowska
verksamhetschef
psykiatriska kliniken

Mer information

Uppdaterad: 2017-02-06
Carina Jakobsson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri och rehabilitering