Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Ansvarig

Peter Svärd
t.f. verksamhetschef
psykiatriska kliniken

Mer Informatio

Uppdaterad: 2018-01-05
Karin Skog, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri och rehabilitering