Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

Arbetsgrupp Äldre - Habo, Jönköping och Mullsjö kommuner samt Länssjukhuset Ryhov och Vårdcentralerna Bra Liv ("norr-deltagare")

Deltagare

Länssjukhuset Ryhov

Anette Abrahamsson, ordförande
chefsjuksköterska

036-32 20 06

Joakim Edvinsson,
utvecklingschef, verksamhetsområde Medicinsk vård

Anna-Lena Jönsson
bitr verksamhetschef

036-32 25 11

Vårdcentralerna Bra Liv

Marie Sigfridsson,
verksamhetschef Hälsan 2

Habo kommun

Cecilia Petersson
MAS

036-442 83 03

Jönköpings kommun

Camilla Johansson
funktionschef, äldreomsorg

036-10 68 85

Desiré Törnqvist
områdeschef, äldreomsorg

036-10 53 85

Marie Kemi
MAR

036-10 53 76

Marianne Lillieberg, ordförande
funktionschef hälso- och sjukvård

036-10 24 14

Mullsjö kommun

Agneta Sahlberg
MAS

0392-140 79

Uppdaterad: 2018-01-18
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion