Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Arbetsgrupp Äldre, Länssjukhuset Ryhov, mötesanteckningar 2016

Ansvarig

Ordförande

Anette Abrahamsson
Chefsjuksköterska, Ryhov
 
036-322006

Marianne Lillieberg
funktionschef Hälso- och sjukvårdschef
marianne.lillieberg@jonkoping.se
036-10 24 14

Mötesanteckningar

Uppdaterad: 2016-12-19
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion