Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Gemensam psykiatrisamverkan - mötesanteckningar 2010-2014

 

2014

      Bilagor: IPS – Individual Placement and Support 
                  KUR 2

2013

2012

2011

2010

 

Ansvarig

Marie Proczkowska-Björklund
verksamhetschef
psykiatriska kliniken

Mer Informatio

Uppdaterad: 2016-10-12
Carina Jakobsson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri och rehabilitering