Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Länsdelsgrupp GGVV

Vi arbetar efter ett gemensamt ledningssystem ”Ledning och styrning i samverkan” för regionen och kommunerna i Jönköpings län. Det finns att läsa här.

Handlingsplan

Arbetsgrupp Äldre (Finns i Minnesanteckningen)

Arbetsgrupp Barn och Unga

Arbetsgrupp Psykiatri och Missbruk

Minnesanteckningar

20180214

20171129

20170510

20170125

20161116

20160914

Deltagare

. . .

Uppdaterad: 2018-03-02
Joakim Edvinsson, Medicin gemensamt, Medicinsk vård