Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Arbetsgrupp Äldre, Länssjukhuset Ryhov, mötesanteckningar 2017-2018

2018

  • 2018-01-19

2017

Ansvarig

Ordförande

Marie Sigfridsson
Verksamhetschef
Hälsans vårdcentral 2
telefon 010 24 25812

Mötesanteckningar

Uppdaterad: 2018-01-17
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion