Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Arbetsgrupp äldre Höglandet

Arbetsgrupp äldre består av representanter från Höglandssjukhuset, Primärvården samt kommunerna  Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda.
Gruppen har ett övergripande ansvar för samverkan och samarbete i nätverket med fokus på "Vad är bäst för Esther?".
Uppdraget är bland annat att utveckla rutiner och metoder utifrån verksamheternas förutsättningar, lagar och författningar

Mötesanteckningar

 

2017

31 januari

29 mars

11 oktober

24 november

2018

13 februari

Representanter

Annika Fransson, chefssjuksköterska Höglandssjukhuset

Inger Ahlström, bitr verksamhetschef medicin- och geritrikkliniken, Höglandssjukhuset

Annelie Tellmo Ljung, tf. avdelningschef hemtjänst och hälso och sjukvård, Nässjö kommun

Marianne Karlsson, Vård och omsorgschef, Vetlanda kommun

Helena Martinsson, äldreomsorgschef, Eksjö kommun

Ingela Sundell, sektionschef, Tranås kommun

Annelie Albertsson, funktionschef vård och omsorg,  Sävsjö kommun

Åsa-Karin Brunninge, enhetschef, Aneby kommun

Eva Timén, Folkhälsovetare, Folkhälsa och sjukvård

Göran Runesson, verksamhetschef, Nässjö vårdcentral

Camilla Strid, vårdutvecklare, medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset

Ulrika Parmö, vårdenhetschef, kirurgkliniken, Höglandssjukhuset

Britt Leandersson, vårdenhetschef, ortopediska vårdenheten, Höglandssjukhuset

Maria Christensson, vårdenhetschef, kvinnokliniken, Höglandssjukhuset

Christina Gisler Josefsson, områdeschef, rehabiliteringscentrum, Höglandssjukhuset

Mötestider 2018

13 februari
12 april
5 juni

Tid: klockan 13,30-16,00
Plats: Esther konferensrum hus 11,plan 5,  Höglandssjukhuset

Uppdaterad: 2018-02-15
Annika Fransson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion