Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Esther forum

I detta forum träffas nyckelpersoner från vårdcentraler och kommunerna  på Höglandet samt Höglandssjukhuset för samordning, lärande av varandra, spridning av information samt initiering av förbättringsarbete.

Esther forum träffas 2-3 gånger per termin.  Arbetsgrupp äldre är samordnare för denna mötesplats.

Samordnare

Helena Martinsson
Inger Ahlström

Deltagare

 

Mötestider

2018

27 feb
8 maj

Tid: kl 13,30 -16,30
Plats: Missionskyrkan, Eksjö

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar för Esther forum 2018

Mötesanteckningar för Esther forum 2017

 

 

Uppdaterad: 2018-01-03
Annika Fransson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion