Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Distriktsläkarjouren, Höglandet

Vardagar

Klockan 17-22, telefon 0381-55 17 71
Klockan 22-08, telefon 0381-33 73 58

Helg

Klockan 08-08 följande vardag, telefon 0381-33 73 58

Verksamhetschef Distriktsläkarjouren Höglandet

Susanne Bergander, , telefon 0381-33 59 30

 

Instruktioner för att nå distriktsläkare i beredskap Höglandet

Ring telefonnummer 0381-33 73 58. Denna telefon är vidarekopplad till aktuell distriktsläkare i beredskap.

Om du inte får svar när du ringer kan det bero på olika anledningar som t.ex.

  • att täckningen är dålig
  • att samtalet bryts eller
  • att telefonen inte är vidarekopplad

Om du inte får svar gör följande:

  • Försök ringa upp igen
  • Lämna alltid meddelande på telefonsvarare med namn, telefonnummer och vilken kommun du ringer ifrån. Läkaren kan inte se vem det är som ringer utan får endast upp PRIVAT på sin telefon och kan då inte ringa upp dig om du inte lämnar dessa uppgifter.
  • Kontakta växeln telefonnummer 0381-33 50 00 för att bli kopplad till/eller få numret till aktuell distriktsläkare i beredskap. De har möjlighet att se detta på landstingets intranät.
Uppdaterad: 2016-09-22
Nicoline Vackerberg, Qulturum, Verksamhetsnära funktion