Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Habo och Mullsjö kommun

Habo kommun

Faxnr 036-476 83

Sjuksköterska

Sjuksköterska Hemsjukvård 036-442 83 13, 0708-48 20 45
Sjuksköterska Korttidsboende 036-442 83 07, 0734-60 20 07
Sjuksköterska (Eken, Björken, Linden) 036-442 83 06, 0708-48 20 07
Sjuksköterska Demens (Norr-, Mellan-och Sörgården) 036-442 83 21, 0703-01 25 86

Rehab

Arbetsterapeut 036-442 80 85

Sjukgymnast 036-442 80 11

Mullsjö kommun

Faxnr hemsjukvård: 0392-14170

Sjuksköterska

Hemsjukvård 0392-141 32, 0392-141 03, 0392-141 07
Margaretas Park korttid 0392-141 11
Margaretas Park Nedre 0392-141 39
Margaretas Park Övre 0392-141 10
Björkgården  0392-141 04
Helg, kväll och natt 0392-141 38

Rehab

Arbetsterapeut korttid, hemsjukvård, ordinärt boende samt Margaretas Park Nedre 0392-140 24
Arbetsterapeut korttid, hemsjukvård samt ordinärt boende 0392-141 73
Arbetsterapeut Björkgården samt Margaretas Park Övre 0392-141 72
Sjukgymnast  0392-141 12

Uppdaterad: 2017-01-19
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion