Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

Socialtjänsten

Innehåll på sidan:

Socialtjänstområde Jönköping

Hemtjänstjouren

Hemtjänstjourens öppettider är:
vardagar 09.00—16.00
lördagar och söndagar: 09.00—15.00
storhelger: 10.00—14.00
telefon: 036-10 59 67

Hemtjänstjouren har aktuella telefonnummer till äldreomsorgens biståndshandläggare och enhetschefer samt hemtjänstgrupper.

Socialtjänstområde Habo

telefon: 036-442 80 00
fax: 036-442 82 80

Socialtjänstens LSS/SoL handläggare, Funktionshinderomsorgen

Jönköpings kommun

Adress: Socialkontoret, Sofiahuset, Kapellgatan 21, 551 89 Jönköping

telefon: För att ansöka om hjälp och stöd ringer du till en handläggare LSS/SoL , Funktionshinderomsorgen, via kommunens växel 036-10 50 00.

Socialtjänstens LSS- och psykiatrihandläggare Habo kommun

Adress: Socialkontoret, Box 201, 566 24 Habo

LSS-handläggare
telefon: 036-483 33, 036-483 55
fax:036-482 82

Socialtjänsten Mullsjö kommun

Adress: Mullsjö kommun, Box 800, 565 18 Mullsjö
telefon: 0392-141 00

Biståndshandläggare; funktionshinder, LSS/SoL
Hannela Ljung telefon: 0392-141 71
Zara Tovhult telefon: 0392-141 78

Biståndshandläggare; äldreomsorg, SoL
Hannela Ljung telefon: 0393-141 71
My Rydbeck telefon: 0392-141 80

 

Uppdaterad: 2017-10-06
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion