Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Vårdplaneringsteamet

Vårdplaneringar av patienter på Länssjukhuset Ryhov tillhörande Jönköping kommun genomförs av ett vårdplaneringsteam som finns på Länssjukhuset Ryhov.

Faxnummer

036-32 50 45

Biståndshandläggare

telefon: 036-32 50 42
telefon: 036-32 50 43
telefon: 036-32 50 47
telefon: 036-32 59 57

Distriktsarbetsterapeut

telefon: 036-32 50 44
telefon:036 32 50 46

Distriktssköterska

telefon: 036-32 50 41
telefon: 036-32 50 39

Uppdaterad: 2016-09-22
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion