Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Farmacevt

Klinisk farmaci

Vi tar emot studenter som gör VFU inom ramen av kursen Klinikorienterad farmaci (KOF) (15 hp) samt magisterprogrammet i klinisk farmaci (60hp), båda vid Uppsala universitet.
Dessutom är vi handledare för studenter som gör C- eller D uppsats inom ramen för apotekare-, receptarie- eller magisterprogrammen.

Vårdrelaterat arbete

På länets tre medicinkliniker finns apotekare som arbetar med olika uppgifter inom klinisk farmaci. Fokus är att säkra vårdövergångar mellan öppen- och sluten vård. Läkemedelshantering och patientsäkerhet gällande läkemedel är två andra viktiga arbetsområden. Vi har flera apotekare som uppfyller kraven för handledare från Uppsala universitet gällande magisterutbildningen.

Kontakt

Ett par veckor före placeringen ska du ta kontakt med kontaktpersonen för farmacevt-studenter för att få aktuell information. Första dagen startas oftast med en introduktion och i samband med den presenteras du för din handledare

Förväntningar

Inför den kliniska praktiken är förväntningarna ofta många från båda håll. Våra förväntningar på dig innebär bland annat:

  • att du är väl insatt i målen för det utbildningsmoment praktikplaceringen är en del av.
  • att du har tagit del av den information om praktikplatsen som finns tillgänglig; brev, här på Futurums webbplats med mera.
  • att du har tagit kontakt med studentansvarig i god tid inför placeringen.
  • att du följer sekretessregler.
  • att du sätter dig in i sjukhusets policy gällande hygien, klädsel och smycken.
  • att du sätter ord på de personliga förväntningar du har inför placeringen.
  • att du genom att ge konstruktiv feedback och besvara skriftliga utvärderingar bidrar till att utveckla praktikplatsen.
     

Kontakt

Malin Holmqvist
klinisk apotekare

Uppdaterad: 2015-09-02
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion