Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Lathund vid klinisk handledning

Denna lathund som är sammanställd av studenter, är tänkt som ett stöd för dig som handleder blivande läkare men fungerar även för andra studentkategorier.

Allmänt

 • Presentera dig, lär dig studentens namn.
 • Ta reda på studentens förkunskaper.
 • Se till att studenten upplevs som en del av verksamheten och får egna uppgifter som utvärderas sakligt.
 • Sätt tillsammans upp mål för den aktuella placeringen avseende teori och praktik.
 • Planera tiden väl.
 • Var generös med beröm då studenten gjort något bra.
 • Avsätt tid för strukturerad återkoppling.

Arbetssätt

 • Presentera studenten för patienterna, och förklara varför han/hon är här.
 • Tänk högt och lär studenten göra detsamma.
 • Ställ kunskapsfrågor.
 • Låt studenten fatta egna beslut och lägg dig inte i alltför tidigt.
 • Diskutera den kliniska tankeprocessen och undersökningsteknik.

På avdelningen

 • Låt studenten ansvara för ett antal egna patienter.
 • Ge utrymme, grip inte in för tidigt.
 • Ge strukturerad återkoppling på inskrivningar och epikriser.
 • Låt studenten utföra de praktiska moment som du själv behärskar.

På mottagningen/akuten

 • Låt studenten få tillgång till journalen i förväg.
 • Låt studenten först träffa patienten för att sedan lämna rapport med bedömning och åtgärdsförslag.
 • Komplettera anamnes/status vid behov.
 • Låt studenten bedöma undersökningssvar, diktera, fylla i papper och ringa samtal.
 • Ge strukturerad återkoppling.
 • Uppmuntra studenten att följa upp sin patient.

Praktiska moment

 • Fråga om studenten har utfört momentet tidigare och i så fall hur.
 • Visa detaljerat hur du brukar göra.
 • Diskutera olika metoders för- och nackdelar.
 • Låt studenten försöka själv.
 • Kommentera och korrigera, men ta inte över.
 • Ge strukturerad återkoppling.
Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion