Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Kort om Arbetsterapeututbildningen

Arbetsterapeutens roll

Att arbeta som arbetsterapeut innebär att arbeta med människor som av olika anledningar riskerar att förlora eller har förlorat förmågan att utföra olika typer av vardagsaktiviteter.

Arbetsterapeutens roll är att sporra, inspirera och hjälpa patienten till framsteg och utveckling för att han eller hon ska kunna fungera så bra som möjligt i det fortsatta livet.

Utbildningen

Arbetsterapeututbildningen innehåller 120 poäng. Huvudämnet arbetsterapi omfattar såväl teori som praktik, sammanlagt 65 poäng, och är indelad i tre nivåer.

Den första nivån syftar till att ge grundläggande kunskaper om  arbetsterapeutens verksamhets- och ansvarsområden samt teoribildning inom arbetsterapi med fokus på aktivitetsbgreppet.

Nästa nivå omfattar arbetsterapeutiska åtgärder riktade mot individen och miljön. På denna nivå ges tillfälle till en viss specialisering medan den tredje nivån syftar till att fördjupa kunskaperna. I programmet finns det utrymme för 15 poäng valbara kurser.

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion