Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Fysioterapeutprogrammet

Kontakt med klinik – vårdcentral

Ett par veckor före placeringen ska du höra av dig till kontaktperson på kliniken för att få aktuell information. I de flesta fall får du ett brev med information om tid, plats, handledare med mera, någon vecka före praktiktiden.

Vi rör oss framåt

Arbetet med att handleda studenter på klinisk praktik är utvecklande och spännande – vi ser det som ett givande och ett tagande. Handledaren har kompetens och värdefull erfarenhet. Studenterna har tillgång till de senaste rönen och teorierna och ser på patienten med friska ögon. Kontakten med studenter är en betydelsefull del i vårt utvecklingsarbete; ja, det är faktiskt ett sätt för oss att ständigt ifrågasätta och förnya delar i verksamheten.

Se helheten

Som fysioterapeutstudent har du möjlighet att under dina kliniska studier följa patienten genom hela vårdkedjan och att dessutom arbeta i ett nära samarbete med flera andra professioner.

Vi är angelägna om att du ska känna dig nöjd med din praktikplacering. Som student har du en huvudhandledare som har avsatt tid för handledning, reflektion och diskussioner, men får också följa andra sjukgymnaster för att få möjlighet att se olika delar av verksamheten.

Förväntningar

Inför den kliniska praktiken är förväntningarna ofta många från båda håll. Våra förväntningar på dig innebär bland annat:

  • att du är väl insatt i målen för det utbildningsmoment praktikplaceringen är en del av.
  • att du har tagit del av den information om praktikplatsen som finns tillgänglig; brev, Futurums webbplats med mera.
  • att du kontaktar huvudhandledaren om du har frågor inför placeringen.
  • att du följer sekretessregler.
  • att du planerar dina kliniska studier genom att formulera individuella inlärningsmål utifrån kursens syfte och innehåll. Presentera din målsättning och kursens studiehandledning för handledaren. Ett aktivt kunskapssökande utgör grunden för din kunskapsutveckling.
  • att du genom att ge konstruktiv feeback och besvara skriftliga utvärderingar bidrar till att utveckla praktikplatsen.
  • att du tar del av etiska råd och riktlinjer för fysioterapeute.
  • att du sätter dig in i sjukhusets policy gällande hygien, klädsel och smycken.

Mer information om sjukgymnastik inom Landstinget i Jönköpings län

Mer information

Etisk kod för sjukgymnaster

Kontakt

Kerstin Park Gunnarsson

Uppdaterad: 2016-11-15
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion