Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Kort om utbildningen till biomedicinsk analytiker

Arbetet

Biomedicinska analytikern har ansvar för hela analysprocessens/patientundersökningens utförande och kvalitet det vill säga från beställning och genomförande till avgivande av korrekt svar.

I biomedicinska analytikerns kompetens ingår det också att följa metodutvecklingen inom området, medverka till att vetenskapliga framsteg kommer till nytta för patienten genom utveckling och förbättring av analysmetoder samt att sprida sina yrkeskunskaper till övrig hälso- och sjukvårdspersonal, att aktivt sträva efter ett nära samarbete med andra yrken inom hälso- och sjukvården samt undervisning och handledning.

Utbildningen

Utbildningen omfattar 120 p (3 år) på programmet för biomedicinska analytiker och leder fram till en kandidatexamen i biomedicinsk laboratorieveteskap och en yrkesexamen som biomedicinsk analytiker. Under utbildningen ges möjligheter till egen profilering genom valbara kurser. Den laborativa delen är kärnan i såväl huvudämnet biomedicinsk laboratorievetenskap som i yrket.

Biomedicinsk laboratorievetenskap innefattar speciell metodik inom biomedicinska ämnen såsom molekylär cellbiologi, immunologi, transfusionsmedicin, morfologisk cellbiologi, klinisk kemi, medicinsk mikrobiologi och hematologi.

 

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion