Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Kort om yrket och utbildningen

Att arbeta som vårdadministratör

Inom hälso- och sjukvården sker en ständig utveckling. Genom IT har under senare år nya förutsättningar och arbetssätt skapats och det är viktigt att ta tillvara på alla de möjligheter detta ger. Därför behövs det ny kompetens inom området. Det är här vårdadministratören kommer in i bilden!

Exempel på arbetsuppgifter en vårdadministratör kommer att möta, är att underlätta och dokumentera patientens vardagliga möten med vården, och att medverka till en förbättring och utveckling av det administrativa stödet i verksamheten.

Om utbildningen

Utbildningen är på 80 KY-poäng, det vill säga 2 års heltidsstudier och äger rum på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Vissa av KY-poängen kan konverteras till högskolepoäng.

Cirka en fjärdedel av utbildningen genomförs som LIA, det vill säga Lärande i arbete. Det innebär att studenten får arbeta tillsammans med erfarna handledare på sjukhus och vårdcentraler.

Uppdaterad: 2015-03-12
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion