Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Resultat av kvalitetskontroll för 
B-Hb 2010

 

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra. Om resultatet ligger utanför dessa gränser, har du antingen redan fått eller kommer du att få en ny kontroll från oss.
Skriv in instrumentets LabID:

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
g/L

Min-
värde
g/L

Max-
värde
g/L

Eget
resultat

04

118

111

125

08

143

 134

152

12

123

 116

130

16

112

105

 119

20

128

120

136

24

 114

 107

 121

36

119

 112

 126

40

100

 94

 106

44

117

 110

124

48

149

 140

 158

Om du skriver ut listan, kan du fylla i både instrumentets LabID och ditt eget resultat i respektive ruta. 

 

Kvalitetskontroll
laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Anna-Lena Lindström
(036-3)2 23 42

Karin Olofsson
(036-3)2 23 85

Eva Rostedt
(036-3)2 59 24

Margareta Hultgren
(0381-7)3 23 74

Kontakt via mail:

Uppdaterad: 2017-10-30
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik