Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Resultat av kvalitetskontroll för Glukos 2011

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra. Om resultatet ligger utanför dessa gränser, har du antingen redan fått eller kommer du att få en ny kontroll från oss.
Skriv in instrumentets LabID

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
mmol/L

Min-
värde
mmol/L

Max-
värde
mmol/L

Eget
resultat

2011-04

5,4

 4,8

6,0

2011-08

 8,2

 7,4

9,0

2011-12

12,5

11,0

 14,0

2011-16

7,2

 6,4

 8,0

2011-20

7,4

 6,7

8,1

2011-24

6,6

5,8

7,4

2011-36

7,7

6,8

8,6

2011-40

5,0

4,4

5,6

2011-44

6,2

5,5

6,9

2011-48

7,6

6,8

8,4

Om du skriver ut listan, kan du fylla i både instrumentets LabID och ditt eget resultat i respektive ruta.
 

 

Kvalitetskontroll
laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Anna-Lena Lindström
036-32 23 42

Eva Rostedt
036-32 23 85

Margareta Hultgren
0381-73 23 74

Kontakt via mail:

 

 

Uppdaterad: 2015-07-16
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik