Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kvalitetskontroll StrepA 2013

 

Datum

Kontrollresultat

Grön

Röd

Blå

20130625

Pos

Pos

Neg

Kommentar

Samliga har klarat den starka positiva kontrollern (röd). 98.5% har klarat den negativa (blå). Den svaga positiva har 92.4% klarat. Sammalagt ett mycket bra resultat.

 

Röd

Blå

Grön

20131204 Pos Pos Neg
Kommentar  Den svaga positiva kontrollen (röd) har 94.6 % klarat. Den negativa har 97.3 % svarat rätt på. Den starka positiva har alla klarat.
 

 

Kontrollredovisning
laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollredovisning

Instruktör klinisk mikrobiologi:
Pia Karlsson

Kontakt via mail:

Uppdaterad: 2017-10-30
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik