Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning StrepA 2014

Datum

Kontrollresultat

Röd kork

Blå kork

Grön kork

201406

Negativ

Svagt positiv

Positiv

Kommentar

Alla (100 %) har klarat den negativa och positiva kontrollen. Den svaga kontrollen har 97 % klarat. Ett mycket bra resultat.

 

Röd kork

Blå kork

Grön kork

201412 Negativ Svagt positiv Positiv
Kommentar  Den negativa kontrollen har alla klarat. 98.5 % har klarat den positiva och den svagt positiva 51.5 %. Ett något lågt resultat som dels kan bero på olika batcher, bakteriestammen eller extraktionen av provet.
 

 

Kontrollredovisning
laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollredovisning

Instruktör klinisk mikrobiologi

Pia Karlsson
036–32 23 26

Kontakt via e-post

laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2015-02-20
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik