Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning B-Hb 2015

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra. Om resultatet ligger utanför dessa gränser, har du antingen redan fått eller kommer du att få en ny kontroll från oss.
Skriv in instrumentets LabID:

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
g/L

Min-
värde
g/L

Max-
värde
g/L

Eget
resultat

2015-04 135 127 143
2015-08 119 112 127
2015-12

151

142

160

2015-16

112

105

119

2015-20 142 133 150
2015-24 124 117 131
2015-30 124 117 131  
2015-36 138 130 146
2015-40 128 120 135
2015-44 149 140 157
2015-48 110 104 117
Om du skriver ut listan, kan du fylla i både instrumentets LabID och ditt eget resultat i respektive ruta.

Kvalitetskontroll
laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi

Anna-Lena Lindström
036–32 23 42

Eva Rostedt
036–32 23 85

Margareta Hultgren
0383–73 23 74

Kontakt via e-post

laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2015-12-23
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik