Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning HbA1c 2015

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra.
Enhet: mmol/mol

Skriv in instrumentets LabID:

Vecko-
nummer

Förväntat
värde

 

Min-
värde

 

Max-
värde

 

Eget
resultat

2015-04      
2015-08      
2015-12       
2015-16       
2015-20      
2015-25      
2015-31        
2015-37      
2015-40      
2015-44      
2015-48      
Om du skriver ut listan, kan du fylla i både instrumentets LabID och ditt eget resultat i respektive ruta.

Kontrolllredovisning
laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi

Anna-Lena Lindström
036– 32 23 42

Eva Rostedt
036–32 23 85

Margareta Hultgren
0383–73 23 74

Kontakt via e-post

laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2017-10-30
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik