Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning StrepA 2015

Datum

Kontrollresultat

Röd kork

Blå kork

Grön kork

201506

Negativ

Svagt positiv

Positiv

Kommentar

Den negativa och den positiva kontrollen har alla klarat (100%).
På den svaga kontrollen har 50% svarat positivt. Samma bakteriestam har använts som vid förra utskicket, detta för att kunna jämföra testen över tid.
Resultatet skiljer sig inte från förra omgången.

 

 

 

 

2015MMDD      
Kommentar  

Kontrollredovisning
laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollredovisning

Instruktör klinisk mikrobiologi
Pia Karlsson
036–32 23 26

Kontakt via e-post
laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2017-10-30
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik