Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning B-CRP 2015

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra. Om resultatet ligger utanför dessa gränser, har du antingen redan fått eller kommer du att få en ny kontroll från oss.

Skriv in instrumentets LabID:

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
mg/L

Min-
värde
mg/L

Max-
värde
mg/L

Eget
resultat

2015-04

32

28

37

2015-08

38

30

45

2015-12 

21

17

25

2015-16 

35

28

41

2015-20 69 60 79
2015-24 45 36 55
2015-30 31 25 38  
2015-36 36 28 43
2015-40 18 22 26
2015-44 33 26 39
2015-48 25 20 30
Om du skriver ut listan, kan du fylla i både instrumentets LabID och ditt eget resultat i respektive ruta.

Kontrollredovisning
laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi

Anna-Lena Lindström
036–32 23 42

Eva Rostedt
036–32 23 85

Margareta Hultgren
0383–73 23 74

Kontakt via e-post

laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2017-10-30
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik