Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning vårdcentraler
Hb 2015

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra.
Skriv in laboratoriets namn:

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
g/L

Min-
värde
g/L

Max-
värde
g/L

Eget
resultat

2015-03 143 138 148
2015-13 123 116 130
2015-23 144 138 150
2015-35 145 139 151
2015-41 144 136 150
2015-47 142 132 151
Om du skriver ut listan, kan du fylla i både laboratoriets namn och ditt eget resultat i respektive ruta.

Kontrollredovisning
laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Anna-Lena Lindström
036-32 23 42

Eva Rostedt
036-32 23 85

Margareta Hultgren
0381-43 23 74

Kontakt via mail:

laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2015-12-30
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik