Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning vårdcentraler
Glukos 2015

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra.

Skriv in laboratoriets namn:

Vecko-
nummer

Förväntat
v
ärde
mmol/L

Min-
värde
mmol/L

Max-
värde
mmol/L

Eget
resultat

2015-03 3,0 2,6 3,4
2015-13 9,3 8,7 9,9
2015-23 5,0 4,5 5,5
2015-35 7,8 7,4 8,2
2015-41 4,9 4,4 5,3
2015-47 7,0 6,5 7,5
Om du skriver ut listan, kan du fylla i laboratoriets namn och ditt eget resultat i respektive ruta.

Kontrollredovisning
laboratoriemedicin
 

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Anna-Lena Lindström
036-32 23 42

Eva Rostedt
036-32 23 85

Margareta Hultgren
0381-43 23 74

Kontakt via mail:

laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2015-12-30
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik