Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Resultat av kvalitetskontroll för B-Hb

 

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra. Om resultatet ligger utanför dessa gränser, har du antingen redan fått eller kommer du att få en ny kontroll från oss.
Skriv in instrumentets LabID:

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
g/L

Min-
värde
g/L

Max-
värde
g/L

Eget
resultat

2009-04

 137

 129

145

2009-08

120

 113

 127

2009-12

128

120

136

2009-16

106

100

112

2009-20

129

121

137

2009-24

143

 134

152

2009-36

123

 116

 130

2009-40

 101

95

107

2009-44

135 

 127

143

2009-48

124

 114

134

Om du skriver ut listan, kan du fylla i både instrumentets LabID och ditt eget resultat i respektive ruta. 

 

 

Kvalitetskontroll
Laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Anna-Lena Lindström
(036-3)2 23 42

Karin Olofsson
(036-3)2 23 85

Eva Rostedt
(036-3)2 59 24

Margareta Hultgren
(0381-7)3 23 74

Kontakt via mail:

 

Uppdaterad: 2015-12-30
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik