Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Resultat av kvalitetskontroll för 
P-Glukos

 

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra. Om resultatet ligger utanför dessa gränser, har du antingen redan fått eller kommer du att få en ny kontroll från oss.
Skriv in instrumentets LabID:

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
mmol/L

Min-
värde
mmol/L

Max-
värde
mmol/L

Eget
resultat

2009-04

 6,9

 6,1

 7,7

2009-08

4,8

 4,3

5,3

2009-12

10,2

9,2

11,2

2009-16

6,9

 5,9

7,9

2009-20

6,8

 5,7

7,9

2009-24

9,4

 8,5

10,3

2009-36

9,0

8,1

 9,9

2009-40

4,0

3,4

 4,6

2009-44

3,0

2,2

 3,8

2009-48

 10,2

9,0

 11,4

Om du skriver ut listan, kan du fylla i både instrumentets LabID och ditt eget resultat i respektive ruta. 

 

 

Kvalitetskontroll
Laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Anna-Lena Lindström
(036-3)2 23 42

Karin Olofsson
(036-3)2 23 85

Eva Rostedt
(036-3)2 59 24

Margareta Hultgren
(0381-7)3 23 74

Kontakt via mail:

 

Uppdaterad: 2015-12-30
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik