Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Resultat av kvalitetskontroll StrepA

 

Datum

Kontrollresultat

Grön

Röd

Blå

200905

 Pos/Neg

Pos

Pos/neg

Kommentar 96% har klarat den starka positiva kontrollen (röd) och de svaga har 93 (grön) resp 62% (blå) klarat. De svaga kontrollerna ligger precis på testets omslagspunkt. Om man fått negativt resultat kan det bero på att man inte roterat pinnen kraftigt i lösningen. Har man gjort enligt metodbeskrivning och ändå fått negativt, kan det bero på små variationer mellan batcher och stickor. Sammantaget ett mycket bra resultat.
 

Grön

Röd

Blå

200912

 Pos

Neg 

Pos/Neg  

Kommentar  98% har klarat den starka positiva kontrollen. Den svaga (blå) har 84% klarat. Den negativa kontrollen har alla klarat. Sammanfattningsvis ett mycket, mycket bra resultat.

 

Kvalitetskontroll
Laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollredovisning

Instruktör klinisk mikrobiologi:
Pia Karlsson

 

Uppdaterad: 2017-10-30
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik