Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Nätverk för arbetsterapeuter verksamma inom neuropsykiatri

Arbetsterapeuter från Psykiatriska öppenvårdsmottagningen Centrtum Väster, Psykiatriska öppenvårdmottagningen Råslätt, Neuropsykiatriska teamet samt Psykiatriska Rehabiliteringsenheten träffas för erfarenhetsutbyte cirka 1 gång/månad, 2 tim/tillfälle.

Syftet är att dela erfarenheter men också kollegial handledning i konkreta patientfall.

Kontakt

Kristina Rönnholm

Tfn 036 - 32 32 04 

Uppdaterad: 2015-07-14
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik